Årets Greenwash-pris går till AP-fonderna

Idag i Almedalen stod det klart att det blir AP-fonderna som får ta emot det mindre smickrande Greenwash-priset från Jordens vänner.

Det blir AP-fonderna som får ta emot årets Greenwashpris av Jordens Vänner. Jordens vänner motiverar priset enligt följande: 
"De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar, och placera dem med hänsyn till miljö och etik, utan att det påverkar avkastningen negativt. I detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer. Ett av de företag som första och sjunde AP fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FNs Global Compact riktlinjer som första AP fonden uppger sig följa. Dessutom investerar AP-fonderna drygt 9 500 miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. Detta rimmar mycket dåligt med fondernas krav på att ta hänsyn till miljö och etik."

Ingen representatn från AP-fonderna fanns på plats för att diskutera priset. Men i den efterföljande diskussionen kom ändå frågan upp om hur Jordens Vänner kunde dra alla AP-fonder över en kam. Till exempel påpekade någon att den 7:e AP-fonden kommit längre än övriga AP-fonder med sitt arbete med etiska investeringar.

Jordens vänner svarade emellertid att också 7:e AP-fonden investerar i Sime Darby, som anklagas för att bryta mot FN:s Global Compact-riktlinjer. Riktlinjer som alla AP-fonder åtagit sig att följa.

Det är fjärde året som Greenwashpriset delas ut och Miljöaktuellt frågade Jordens Vänners Ida Nilsson om vilken funktoin priset egentligen fyller idag. Vilseledande marknadsföring regleras ju till exempel av konsumentverket.
– Jag tror att det inte är så många som är uppmärksamma på greenwash-problematiken. Det är ändå inte så många fällningar som finns. Ofta behövs också någon slags anmälan och då måste konsumenterna vara medvetna och uppmärksamma på vad som faktiskt händer.
– Och det finns så väldigt mycket greenwash. Det finns runt omkring en hela tiden så vi ser priset som en konsumentinformation. Vi vill hjälpa konsumenterna att bli mer aktiva.

De andra tre nominerade organisationerna var Stockholm Stad, Fortum och ICA.