Ärkefiender sluter fred – APP tackar Greenpeace

Nu tackar Asia Pulp and Paper den tidigare ärkefienden Greenpeace för organisationens kritiska rapporter och bojkottsuppmaningar.

För en dryg månad sedan meddelade Asia Pulp and Paper (APP), som är världens tredje största papperstillverkare, att företaget helt slutar med att avverka naturskog, och enbart kommer att expandera verksamheten på öppen mark och i buskskog. Nu tackar man Greenpeace, som ofta och högljutt kritiserat APP, för organisationens roll i det hela.

– Det var tufft för oss när Greenpeace lanserade rapporter, attackerade oss och initierade bojkotter – det var mycket tufft för oss. Det var svårt för oss att inse att det de sa kunde vara sant, vi levde lite i förnekelse. Då försökte vi motivera vad vi gjorde, men när vi ser tillbaka på det hela nu så inser vi att vi aldrig skulle vara där vi är idag om inte Greenpeace gjorde vad de gjorde, säger APP:s hållbarhetschef Aida Greenbury till Business Green.

Hon poängterar också att APP:s beslut om att stoppa all avverkning av naturskog inte bara är något mål, utan något som redan är ett faktum – fem dagar innan offentliggörandet så hade företaget helt upphört med avverkningen.

– Vi tackar Greenpeace offentligt för att de hjälpt oss att byta strategi.