“Artificiell Intelligens kan minska växthusgasutsläppen”