Hållbara bostäder handlar om livet mellan husen

Debatten om hållbart bostadsbyggande behöver handla mer om sociala värden som trivsel och trygghet. Det är dags att sätta människorna i centrum.

Hela fyra av tio svenskar är missnöjda med hur deras bostadsområde utvecklas, enligt en färsk Sifoundersökning.

För att möta det problemet behövs en diskussion om mer än energieffektivitet och materialval. Hållbart byggande handlar om så mycket mer än så.

Det handlar om att göra långsiktiga val som ger både dagens och framtidens generationer möjligheter att forma sina liv. Människan behöver vara i centrum för alla beslut vi tar, från finansieringsmodeller till beslut som påverkar känslan av att komma hem.

Det är därför positivt att regeringen nu pekar ut riktningen genom att låta arkitektur, form och design prägla allt fler politikområden. Men även vi i bostadsbranschen har möjlighet att bidra till en mänskligare bostadsdebatt.

Samhällsplanerare, bostadsutvecklare och byggbolag måste ställa sig frågan hur vi kan bygga snabbt och energieffektivt – samtidigt som vi bygger hem där människor kan bo och trivas.

För att bostäder ska bli hem, krävs ett helhetsperspektiv på bostadsbyggandet i stort där såväl ekologiska som sociala värden inkluderas. Genom ett ökat fokus på livet mellan husen – det som gör att människor trivs där de bor – kan vi i bostadsbranschen bidra med verklig samhällsnytta.

Därför bjuder vi under 2019 in branschen till ett samarbete för att ta fram riktlinjer för hur vi bäst kan planera våra nya bostadsområden. Vi hoppas se fler initiativ som inkluderar sociala värden i det hållbara bostadsbyggandet.

Ulrika Liiv
Hållbarhetschef på OBOS Sverige