Hållbart sparande snällt? Absolut, men framför allt smart

Att spara hållbart handlar inte bara om att vara snäll, utan också om att vara smart. I framtiden kommer hållbara investeringar att vara den säkraste vägen till lönsamhet. Alternativet är otänkbart enligt mig.

Vad har störst klimatpåverkan? Bilen, biffen, bostaden eller butiken? Nej, troligen ingetdera. Det finns faktiskt något som lämnar mer klimatavtryck än så. Något som är betydligt mindre men mycket större på samma gång är hur du placerar dina pengar. Företagen som finansieras via börsen orsakar nämligen majoriteten av våra utsläpp. Hur, i vilka bolag, du väljer att placera i påverkar vår framtid.

Många ifrågasätter fortfarande, VARFÖR? Jag tror att det handlar om att man ännu inte låtit mäta vilken klimatpåverkan kapitalet har. Ställ krav på att din fond- och kapitalförvaltare redovisar Co2-avtrycket i din placering och relatera den sedan till vad din/er övriga konsumtion bidrar med.

Klimatförändringarna är inte bara ett potentiellt hot mot framtiden. Alla som äger och förvaltar kapital har en möjlighet att idag investera i fossilfria placeringsalternativ, som samtidigt investerar i hållbara bolag, som står för lösningarna på en rad olika hållbarhetsutmaningar. Under de kommande åren kommer fokus på bolags hållbarhetsarbete bara att öka. Vinnarna blir bolagen som gör det bäst, något som också kommer märkas i din plånbok genom avkastningen på ditt sparande.  Och en sak är säker, vi måste alla bidra på olika sätt och vi måsta agera. Vi måste gå från ord till handling.

Om vi tittar in i framtiden. Om 10, 20 eller 25 år. Har världen gått i en bättre riktning? Låt oss hoppas det. Hur som helst kan det vara skönt att veta att vi gjorde vårt bästa, att vi drog vårt strå till stacken. Vi återvann, konsumerade medvetet och vi sparade hållbart. Och inte minst, vi brydde oss.

Lars Pettersson
försäljningschef, Storebrand kapitalförvaltning i Sverige