Halvera utsläppen till 2030 – Går det?

Nu pågår FN:s generalförsamling UNGA i New York, och sällan har detta nått så breda befolkningslager som nu. Extrainsatt där är Generalsekreterare Antonio Guterres Climate Summit – dit såväl företag som borgmästare är bjudna. Det är till denna som Greta seglat, och vi är alla manade att fredags-strejka såväl före som efter – var helst vi än är i världen. Det finns fortfarande tid att halvera utsläppen till 2030 – och själv kan du faktiskt göra det 10 gånger så snabbt. Är du med?

Halverar du till 2030?

Klimatfrågan har varit på allas läppar länge. Lite för länge kanske. Men ändå är det en minoritet som kan uppvisa de kontinuerliga årliga utsläppsminskningar som leder till halvering 2030 och därmed den begränsning av klimatförändringarna till 1,5 °C vi måste se. Inte många företag eller städer och än mindre nationer. När världens utsläpp dessutom ökar – till följd av en växande medelklass och en växande befolkning – är det lätt att tappa hoppet.

Så kan vi göra sektor för sektor

Men vi som arbetat med frågan ett tag vet också att många bitar faller på plats just nu när nödvändiga omställningstekniker har mognat. Storleken i omställningen är unik, men hastigheten är det inte. Just nu passerar vi exempelvis tipping points för förnybar energi. På Climate Summit i New York presenteras bland annat en ny Exponential Roadmap rapport. Här visas 36 mogna lösningar på teknik och beteenden. Rapporten undersöker hur mycket var och en kan bidra till den första utsläppshalveringen om vi visar ledarskap, tar fram främjande policy och utnyttjar teknik som kan skalas exponentiellt.

Fossilfri fordonsflotta 2026?

För den ständigt debatterade omställningen av fordonsflottan ser vi exempelvis att antalet elbilar 2018 ökade till 5 miljoner fordon, en ökning med 2 miljoner från året innan. Skulle denna ökningstakt (64 procent) hålla i sig år efter år så skulle vi nå en marknadsandel på 50 procent redan 2024 och närmare 100 procent redan 2026. Detta måste förstås stöttas av policy där Norges policypaket är ett mycket gott exempel. Vi måste få se fler länder och städer som endast tillåter noll- och lågutsläppsfordon. Många städer kan och bör gå före inte minst för att få bukt med allt värre luftföroreningar som dödar miljontals människor årligen.

Halvera egna utsläpp på ett år

Men ska du minska dina egna utsläpp blir ett decennium en närmast oöverskådlig period att arbeta med. Därför kan det vara bra att veta att studier visar att människor med höga utsläpp kan halvera dessa på bara ett år med bibehållen livskvalitet. Om de vill. Detta genom att byta ut fossila transporter, välja förnybar energi till sitt hem, äta mer plantbaserad kost, minimera matsvinn, och se över sin konsumtion. Kanske kan klimatstrejkerna runt UNGA bli ett startskott. För dig och för oss alla.

Exponential Roadmap är ett initiativ där WWF, Future Earth, Ericsson, Potsdam Institute, KTH, Stockholm Resilience Center, Internet of Planet, Mission 2020 och Sitra med flera är centrala partners.