Så kan en barnvänlig plats på en fabrik stärka din leverantörskedja

Ines Kaempfer är VD för Rädda Barnens CSR-center i Hong Kong, som hjälper företag att genomföra riskanalyser av sina leveranskedjor i Asien. Bland andra Disney, Starbucks och IKEA har tagit hjälp av centrets expertis för att bättre förstå hur deras leveranskedja påverkar barn och deras föräldrar.

Att ha god inblick i leveranskedjan och samla in rätt information är en vanlig utmaning bland företag som är verksamma eller upphandlar i Asien. Kan du kommentera det?

– Företag brukar försöka kombinera två saker när det kommer till leveranskedjan – anständigt arbete och ett lågt pris. Fabriker pressas till lägre tillverkningskostnader vilket i sin tur påverkar arbetstagare och deras familjer negativt. Fler och fler internationella företag vill göra en positiv inverkan, men jag är rädd att denna ”race to the bottom” inte stöder den ambitionen.

Idag är det många arbetstagare i Asien som tvingas migrera internationellt eller nationellt för att hitta arbetstillfällen i andra städer. Hur påverkar det barn och hur kan företag arbeta med detta?

– Barn påverkas definitivt av detta. Antingen skiljs de från sina föräldrar eller så flyttar de med föräldrarna till områden där de inte kan gå i skolan eller till områden som till och med är farliga. Företagen som erbjuder arbetstillfällena bidrar inte till den här situationen avsiktligt, men de kan hjälpa familjerna att hantera den. Fabriker kan ordna daghem för att hjälpa sina medarbetare, som då kan vara förvissade om att deras barn är på en trygg plats. Det finns en affärslogistik i detta; arbetstagare som är separerade från sina barn blir stressade, vilket i sig kan minska kvaliteten på arbetet. Att hjälpa föräldrarna förbättrar kvaliteten på verksamheten.

Hur kan företag, genom att adressera barns rättigheter, skapa affärsvärde och inte bara uppfylla ett compliance-krav?

– Vissa företagsledare adresserar barns rättigheter endast av complianceskäl, och ser det som ett rättsligt krav kopplat till barnarbete. Men är du en ledare som bryr dig om hållbarhet och vill skapa en starkare verksamhet som är mindre känslig för risker, är det klokt att inte bara minimera negativ påverkan, utan att också generera positiva effekter.

Genom att proaktivt arbeta med barns rättigheter går det att skapa en positiv effekt som går bortom compliance-nivå. Att till exempel erbjuda barnpassningstjänster till föräldrar som arbetar i din leveranskedja gör att de kan arbeta utan att behöva oroa sig för sina barns välbefinnande och trygghet.

Vilka globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 stöttar man om man som företag arbetar med barns rättigheter och CSR-centret i Asien?

– Givetvis är vårt arbete direkt relaterat till mål åtta ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. Därtill kan man säga att vi berör alla målen i Agenda 2030. Faktum är att varje ansträngning för att förbättra situationen för arbetstagare och deras barn i leveranskedjan kommer att hjälpa till att nå Agenda 2030 som helhet. Genom att förbättra livet för arbetstagare och deras barn jobbar vi inte bara mot anständigt arbete, men också mot minskad fattigdom, god utbildning, ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Vill du veta mer om ditt företags påverkan på barn längs värdekedjan? Kontakta oss på crb[at]savethechildren.org