”Vi måste börja tänka cirkulärt kring IT”

För att IT på allvar ska kunna bli en möjliggörare i hållbarhetsarbetet krävs ett cirkulärt tänkande. Det är budskapet de nordiska IT-köparna nu skickar till branschen.

”IT-branschen måste börja tänka cirkulärt”

Digitaliseringen och de möjligheter som IT bidrar med har också en baksida. 70 procent av IT-produkters utsläpp sker i utvinnings- och tillverkningsfasen. Livslängden på en dator eller mobiltelefon är dessutom inte särskilt lång och när företag och verksamheter köper in nya datorer och mobiltelefoner går de gamla i bästa fall till återvinning. I värsta fall hamnar de på soptippar i utvecklingsländer.

– Berget av e-waste ökar med sju procent varje år. Förra året var siffran 50 miljoner ton. Vi måste hitta bättre sätt att använda resurserna, säger Chiara Selvetti, hållbarhetschef på Atea.

Ett mer cirkulärt tänkande där man ser till att produkter, komponenter och material får ett längre liv genom återanvändning och att resurser används mer effektivt, skulle därför göra stor skillnad på IT-produkters miljöpåverkan. Men det förutsätter att branschen tar ett gemensamt ansvar. Här har upphandlare och inköpare stor möjlighet att påverka.

Chiara Selvetti konstaterar att många verksamheter ställer hårda krav på socialt ansvar i leverantörskedjan. Men när det gäller återanvändning och återvinning av IT-utrustning är det få som har en plan för vad som händer med gammal IT-utrustning när den ersätts med ny. Genom 100 %-klubben vill Atea utmana IT-köpare att aktivt jobba för 100 procent återanvändning och återvinning.

– Många gånger kan man återanvända sin gamla IT-utrustning och på så vis förlänga livscykeln. Vi vill uppmuntra fler att ge sig ut på den förbättringsresan och sätta konkreta och realistiska mål för att bidra till en cirkulär ekonomi.

Detta förutsätter också att produkterna designas på ett sätt som underlättar återanvändning. Det budskapet skickar nordiska IT-köpare nu till den globala IT-branschen via initiativet Atea Sustainability Focus.

I en rapport till branschen pekar initiativet ut tre konkreta åtgärder för att främja cirkularitet – att produkter designas för att lättare kunna återanvändas och återvinnas, att branschen gemensamt arbetar för internationella standarder samt en standardisering av tillbehör, ”one cord only”.

– Nordiska IT-köpare tycker att det är dags för branschen att utveckla en långsiktig vision för cirkulär IT, en vision med tydliga kopplingar till vår största utmaning, att faktiskt minska vårt koldioxidavtryck. Hela världen tittar på Sveriges och Nordens arbete med hållbarhetsfrågor inom IT. Tillsammans kan vi påverka branschen i rätt riktning, säger Chiara Selvetti.

Ladda ner hela rapporten här

Fakta: Atea Sustainability Focus

Genom initiativet Atea Sustainability Focus samlar Atea IT-köpare i Norden för att gemensamt driva angelägna hållbarhetsfrågor gentemot den globala IT-branschen. Varje år får IT-köpare prioritera den allra viktigaste frågan för branschen att adressera. Ett Advisory Board bestående av IT- och hållbarhetsexperter från en rad branscher tar sedan fram ett antal rekommendationer.

Årets rapport presenterades i samband med Atea Sustainability Focus Forum i mars. Här var hundratals engagerade IT-köpare på plats för att diskutera och dela erfarenheter med de tyngsta aktörerna i branschen, bland andra Microsoft, HPE, Dell EMC, Cisco och HP.