Mästarna inom hållbarhet – så gör Saltå Kvarn sina energival

Saltå Kvarn är framröstad som Sveriges mest hållbara varumärke. Men det är inte endast ekologiskt spannmål som gör dem till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. Ett viktigt led i deras miljöarbete är ren el.

Saltå Kvarn har strävat efter en hållbar produktion ända sedan 1930-talet. Det var då några entusiaster startade ett bageri i en källarlokal i Järna ett par mil söder om Södertälje för att baka bröd på biodynamiskt odlad spannmål. Med tiden växte verksamheten. I dag syns en ståtliga kvarnbyggnad utmed E4:an och utbudet med ekologiska produkter har utökats från bröd och mjöl till en lång rad livsmedelsprodukter.
– Det är en del av vårt DNA att använda ekologiska råvaror och minimera vår miljöpåverkan. Det är därför vi finns. För att jobba för en bättre planet och vara en inspiration för andra verksamheter, säger Lisa Trolle, Kvarnchef på Saltå Kvarn.

Lisa Trolle, Kvarnchef på Saltå Kvarn.
Lisa Trolle, Kvarnchef på Saltå Kvarn.

De två senaste åren har Saltå Kvarn fått högst betyg för hållbarhet inom sin bransch i varumärkesundersökningen ”Sustainable Brand Index” som bygger på konsumentenkäter och intervjuer. Förra året var de dessutom det mest hållbara företaget alla kategorier.

De 5 viktigaste stegen till ett mer hållbart företag – ladda dokumentet ner här.

– Det är enormt stort. Det är ett kvitto på att vi når ut till konsumenterna och att de förstår vad vi gör och vad vi står för, säger Lisa Trolle.

Ett led i miljöarbetet är att endast använda sig av grön el. Som leverantör har de valt Telge Energi, som endast erbjuder ren el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten.

– För oss är miljön och att vårda planeten vår huvuduppgift. Därför vill vi, i möjligaste mån, undvika att använda fossilenergi och frågan är verkligen en hjärtefråga för oss. Att välja grön el är en självklar del i detta och Telge Energis affärsmodell stämmer väl med vår. De visar tydligt för resten av branschen att det går att bara använda ren el, berättar Lisa Trolle.

Men, enligt Lisa Trolle, är detta är bara början på resan mot en ännu mer hållbar verksamhet.

– Målet är att varje förbrukad kWh ska används till sitt syfte. Jag vill att vi ska jobba bort all onödig förbrukning och bli ännu mer energieffektiva i vår verksamhet. Detta är bara början, säger Lisa Trolle.

De 5 viktigaste stegen till ett mer hållbart företag – ladda dokumentet ner här.