Ny generation kräver mer än symboler

”I år slopar vi julklapparna till de anställda och skänker en gåva till välgörenhet i stället.” Räcker det för att ett företag ska bli hållbart?

I mars deltog jag vid ett seminarium som Hållbart Näringsliv arrangerade. Gemensamt för många av talarna var att de underströk nödvändigheten av att motivera hållbarhetsåtgärder med att de är lönsamma för affären. Affärsnytta tycks uppfattas som en förutsättning för att ledningarna alls ska vilja ägna sig åt miljöfrågor eller socialt ansvarstagande.

Men det resonemanget är ju egentligen bara en förlängning av det gamla synsättet att ett företags roll enbart är att tjäna pengar. När lagar och regler gör miljöförstörande verksamhet dyr, ändras produktionsmetoderna. När konsumenterna inte vill köpa tröjor som sytts till slavlöner i utvecklingsländer, höjs ersättningen lite grann.

Men om lagarna inte fanns och konsumenterna inte brydde sig – vore det fritt fram för företagen då?

Nej, så är det naturligtvis få företagsledningar som resonerar idag. Oetisk vill ingen vara. Men jag tror ändå att vi har en bit kvar innan näringslivets aktörer känner sig som en självklar del av världen med ett ansvar som går utöver den egna affären.

Lyckligtvis tvingas nu arbetsgivare anpassa sig till en ny generation kompetenta anställda som tycks vara långt mer värderingsdrivna än sina äldre kollegor. För dem som kallas millenials står pengar en bra bit ner på kravlistan.

De har vuxit upp med starka värderingar kring såväl samhälle som miljö. Om de upplever att arbetsgivaren inte i praktiken lever upp till värderingar som slås fast i högtidliga policies, röstar de med fötterna.

Och hur var det nu med att skippa julklapparna? Det är väl ändå bra att pengarna går till ett gott ändamål? Ja, på sätt och vis, men som arbetsgivare kan du räkna med att symbolhandlingen blir genomskådad av dina millenials om du inte ser till att företaget också matchar gåvan. Annars blir det ju personalen som tvingas avstå en gåva som företaget redan budgeterat med i personalbudgeten. Kostnad för företaget: noll.

Åsa Widell
Generalsekreterare Sverige för UNHCR

Sverige för UNHCR är insamlingspartner till FN:s flyktingorgan UNHCR. Vi söker ständigt nya samarbeten med företag som vill bidra till UNHCR:s livräddande arbete för flyktingar.