Vilken kommun blir den första att anta One Planet City Challenge 2019?

Uppsala blev årets globala klimatstad förra året. Nu presenterar WWF ett nytt verktyg för kommuner att kunna mäta sitt klimatarbete.

Det nya bedömningsverktyget för One Planet City Challenge är baserat på data från FN:s klimatpanel IPCC, som klargör den ambitionsnivå som krävs i klimatarbetet. De deltagande kommunernas klimatutsläpp jämförs med de snabba utsläppsminskningar som krävs för att nå 1,5 °C-målet i en skräddarsydd analys. I den analysen ingår även förslag på kraftfulla åtgärder för utsläppsminskningar och klimatanpassning.

– Städer är centrala för att vi ska kunna bidra till ekologiskt hållbara samhällen och ett stabiliserat klimat. Vi uppmanar alla kommuner i Sverige att ta sin del av ansvaret för att kunna nå dit. Genom One Planet City Challenge får de bra verktyg för detta, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Den metod som WWF använder är kontrollerad av internationella experter och unik i sitt slag. Organisationen stöttar kommunerna utan kostnad med ett kraftfullt verktyg som ger tydlig och klar feedback. Utmaningen avslutas 2020 med att en internationell expertjury utser nationella vinnare i varje land som deltar. Därefter utses också en global vinnare: Årets globala klimatstad 2020.

– Vi märker av allvaret i klimatfrågan. Människor är arga och förtvivlade och vi behöver rikta denna energi mot lösningar istället för uppgivenhet. När kommunerna antar utmaningen uppmanas invånarna att komma till ett medborgarforum där kommunens resultat diskuteras tillsammans med kommunens beslutsfattare. Detta gör vi som ett sätt att driva på omställningen, säger Sabina Andrén, programsamordnare Hållbara städer, WWF.

One Planet City Challenge erbjuder din kommun följande:

  1. Nulägesbild – du får se skillnaden mellan era klimatutsläpp idag, och den utsläppskurva kommunen borde ha för att ta sin del av ansvaret i att nå Parisavtalet, och begränsa sin egen klimatpåverkan till 1,5 °C. Du får också se din stads utsläppskurva jämfört med andra städers.
  2. Guidning – Ni får skräddarsydda råd kring vilka åtgärdsområden ni ska satsa på för att mest effektivt minska utsläppen, samt råd kring anpassningsåtgärder.
  3. Synlighet – Vi utser upp till tre finalister i varje land, en nationell och en global vinnare. Ambitiösa deltagare firas genom synlighet i såväl internationella som nationella kanaler.
  4. Stöd för ökade lokala klimatambitioner – Ni får ett starkt praktiskt verktyg för att höja de lokala ambitionerna, strukturera arbetet, få ökade resurser, och skapa samsyn mellan olika intressenter. Vi kan komma ut till er kommun till ett Klimatforum och presentera resultaten.
  5. Förenklad rapportering – Rapporteringen till utmaningen görs nu på de nya standardiserade internationella kommunplattformarna, där även möjlighet till global benchmark ges.*

WWF följer Stockholm Resilience Centers Carbon Law för omställning vilken rekommenderas av IPCC. Våra lösningsförslag är vetenskapligt baserade och utgår bland annat från Exponential Roadmap.

När din kommun antar utmaningen välkomnar WWF er med synlighet på Twitter och Linkedin, samt ger er tillgång till ett globalt forum på Facebook där ni möter era internationella kolleger.

Läs mer på wwf.se/citychallenge

WWF:s One Planet City Challenge startade 2011 och är världens största och längst pågående utmaning i sitt slag. Över 400 städer har hittills antagit utmaningen runt om i världen. Utmaningen ges i år i runt 20 länder vars totala befolkning utgör omkring hälften av jordens invånare. Städer som utsetts till Årets Klimatstad i Sverige: Malmö (2011), Uppsala (2013), Stockholm (2014), Göteborg (2015) och Umeå (2016), Uppsala (2018, även global vinnare).

* WWF:s rapportering baseras på My Covenants baskrav. Rapportering enligt dessa krav görs nu obligatorisk för My Covenants medlemmar. WWF guidar dig genom denna rapportering.