Så ska svenska företag göra it-branschen mer cirkulär

På ett och ett halvt år lyckades initiativet Atea Sustainability Focus samla de nordiska it-köparna och förflytta den globala it-branschen mot ökad transparens. Nu tar initiativet sikte på nästa utmaning – cirkulär ekonomi.

”Vi byggde flygplanet medan vi flög”. Så beskriver Ateas kultur- och marknadsdirektör Magnus Sallbring resan med Atea Sustainability Focus som tog sin början 2017. Han hade då samlat Ateas hållbarhetsstyrka i ett kök på Bosön med en tydlig uppmaning: Hur kan vi utnyttja Ateas unika position som Nordens största återförsäljare inom hårdvara och IT- för att göra gott?

Svaret blev Atea Sustainability Focus, ASF. Initiativet utnyttjar kraften i de nordiska it-köparnas framskjutna hållbarhetskrav för att accelerera hållbarhetsarbetet i den globala IT-branschen. Via en årlig kunddialog identifierar köparna den fråga de anser att branschen behöver ägna mest kraft åt den närmaste framtiden.

Transparens nyckelfråga
Atea Sustainability Focus lanserades sommaren 2017 och i januari 2018 lämnades den första rapporten över till Responsible Business Alliance, den globala IT-branschens hållbarhetsorganisation. Rapporten slog fast att branschen behöver fokusera på transparens bortom första leverantörsledet då det är en förutsättning för hållbar utveckling på alla andra plan. En av de bärande rekommendationerna från köparna var att ta fram ett gemensamt rapporteringsramverk för it- och elektronikbranschen. Responsible Business Alliance har nu initierat ett samarbete med Global Reporting Initiative, GRI kring rapportering kring konfliktmineraler och tvångsarbete. Organisationen har även bildat en arbetsgrupp kring offentlig upphandling för att skapa möjligheter för ökad transparens mellan bransch och köpare.

Cirkulär ekonomi nästa steg
Nu står Atea Sustainability Focus redo att ta sig an nästa utmaning – cirkulär ekonomi – av de nordiska it-köparna korad till den allra viktigaste hållbarhetsfrågan för branschen 2019.

Den 27 mars presenteras rapporten inför hundratals it-köpare och branschens globala hållbarhetselit på ASF Forum på Fotografiska i Stockholm. Tanken är att deltagarna genom panelsamtal och workshops ska byta kunskaper och erfarenheter med branschen. Genom dialog och möten skapas möjligheter att både påverka och växa som kravställare, vilket är av stor vikt för att öka takten mot en mer hållbar it.

 

Berättelsen visar på flera saker:

  • Att världen lyssnar på Norden då vi anses ligga långt framme i hållbarhetsfrågor
  • Att det finns ett stort engagemang från både köpare och bransch för att lösa vår tids stora utmaningar
  • Men framförallt att vi med gemensamma krafter kan åstadkomma verklig skillnad!

Här hittar du mer information om ASF- Forum