Sverige kan bli ett nav för fossilfria transporter

Sverige kan bli ett föregångsland och hitta en ny exportmarknad inom fossilfri teknik, men då krävs helt andra styrmedel än idag.

De senaste åren har hållbarhet seglat upp som en av transportbranschens allra viktigaste frågor vid sidan av kompetensförsörjning och kriminalitet. Bränsleomställningen är i full gång. Inom tung transport sker stora förbättringar när det gäller samlastning och biodrivmedel. Den kritiserade flygnäringen arbetar med att minska utsläppen på flera sätt, genom bland annat bättre inflygningsrutter för att minska antalet flygtimmar.

Bättre styrmedel
Men utvecklingen skulle kunna gå ännu fortare än idag.

Mattias Dahl Foto: Magnus Sandberg

– Vi behöver styrmedel som ger incitament till att byta mot bättre tekniska lösningar och mer bränslesnål teknik. Svenska företag som vill innovera borde också få använda den inhemska marknaden som experimentverkstad. Det skulle ge förutsättningar för att få fram nya produkter som kan exporteras och på riktigt leda till utsläppsminskningar, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Vissa av de styrmedel vi har idag är kontraproduktiva, menar han och nämner flygskatten som ett exempel. Skatten straffar flygnäringen och är onödig eftersom Sverige också har ingått i ett samarbete med EU EES där målsättningen är att minska utsläppen från flyget med hjälp av utsläppsrätter. Sverige är dessutom med i Corsia där 170 länder på global nivå enats om att minska utsläppen från flygbranschen.

– Varför Sverige då samtidigt ska ha en nationell skatt förstår inte jag. Skatten kommer att driva trafik från Sverige. Är du en operatör med verksamhet i flera länder kommer du att lägga din nya linje från Kastrup istället. Då ökar de svenska utsläppen eftersom vi måste resa längre till flygplatserna, säger Mattias Dahl.

Stora utmaningar
Även om mycket är på gång inom sektorn är utmaningarna stora. För att driva på utvecklingen delar transportbranschen ut ett pris varje år. Förra årets vinnare var Älskade stad, ett branschöverskridande samarbete, där man effektiviserat transporterna genom att ta tillvara på tomma transporter och överblivna material.

Mattias Dahl tycker också att transportsektorn bör snegla på dagligvaruhandeln som har lyckats skapa en stor marknad för rättvisemärkta och ekologiska produkter, som kunderna dessutom gärna betalar extra för.

– Hållbarhet måste in i affärsmodellen även hos oss. Kunderna måste veta vad de får, annars är det lätt att gå på det billigaste priset, säger Mattias Dahl.

 

Nominera till Hållbarhetspriset 2018!
Har du en smart transportlösning? Då bör du nominera den till Transportföretagens Hållbarhetspris 2018. Sista dag att nominera är den 14 september.
Hållbarhetspriset syftar till att uppmärksamma och belöna personer och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportsektor. Genom att lyfta fram en mångfald av goda exempel kan fler inspireras till att fortsätta arbetet mot ett mer hållbart samhälle.
Gå in på transportforetagen.se och läs mer!
Vid frågor: hallbarhetspriset@transportforetagen.se