Åsa Romson i Paris: CO2 skatt viktig framgångsfaktor