Åsa Romson rekryteras till IVL Svenska Miljöinstitutet

Åsa Romson har fått ett nytt jobb. Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som värvat den tidigare miljöministern med uppgiften att utveckla nya forsknings- och uppdragsprojekt, framförallt med fokus på städernas utmaningar och åtaganden i nationellt och internationellt miljöarbete.

”Städerna har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och det känns både viktigt och roligt att nu gå vidare och arbeta med de här miljöfrågorna utanför partipolitiken”, säger Åsa Romson i en presskommentar.

Sedan Åsa Romson lämnade regeringen hon bland annat varit EU-nämndens ordförande och lett ett regeringsuppdrag om en översyn av svensk miljöövervakning. I somras lämnade hon riksdagen och därmed partipolitiken.

Åsa Romsons expertområden är miljöjuridik och miljöpolitik. 2012 doktorerade hon i miljörätt vid Stockholms universitet. Hennes avhandling studerar vilket legalt utrymme som den internationella investeringsrätten ger stater att skydda miljön och reglera en hållbar användning av naturresurser.

IVL:s verksamhet inom hållbart samhällsbyggande har växt betydligt de senaste åren. I dag arbetar ett fyrtiotal personer inom samhällsbyggnadssektorn. Spetskompetens finns inom kemikalier, avfall, energi och vatten men även områden inom samhällsvetenskapliga discipliner så som politik, ekonomi och styrmedel växer.