Astmainhalatorn – den bordglömda klimatboven

En ny studie visar att byte av astaminhalatorer skulle kunna minska utsläppen med 4 128 ton koldioxidekvivalenter – bara i Stockholmsregionen.

Foto: Coltsfan/ Pixabay

Region Stockholm skulle kunna minska utsläppen av växthusgaser med cirka 4 128 ton koldioxidekvivalenter per år om regionen valde att byta ut astmainhalatorer som drivs med drivgas mot mer klimatvänliga pulverinhalatorer. Det konstateras i en svensk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Thorax.

Bakom studien står Christer Janson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Martin Hedberg meteorolog och Magnus Löfdahl, medicinsk rådgivare vid läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline, GSK. De menar i en kommentar att minskningen av en patients astmainhalator skulle innebära samma årliga minskning av utsläpp som om patienten under en sexmånadersperiod gick över till helvegetarisk kost.

Forskarna bakom studien konstaterar också att det i dag finns väl fungerande strukturer för att arbeta med att minska miljöpåverkan från produktion av läkemedel och läkemedelsavfall men att fokuset är för snävt.
“Perspektivet behöver breddas. För att bedöma ett läkemedels sammanlagda klimatpåverkan är det rimligt att även hantering och bruk av läkemedlet inkluderas i analysen”, säger Christer Janson i en kommentar.

Läs studien i Thorax