Återvinningsindustrierna till Holmen: Låt oss inte sprida fake news