Avfall Sverige: Viktigast för den kommunala avfallshanteringen