Avfallsförebyggande kan få en svagare roll i avfallsplanen