Avfallstrappans upphovsman: ”Omöjligt att nå 100 procent cirkulär ekonomi”