Avgående kommission vill försäkra att Parisavtalet följs