Avgaser kan göra dig dement

Enligt en ny studie finns det "ovanligt starka band" mellan bilavgaser och demenssjukdomar.

Dagens Nyheter har tagit del av studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives och gjorts av en grupp forskare vid Umeå universitet.

Resultaten beskrivs i DN-artikeln som sensationella; de visar att människor som bor på gator med mycket avgaser i högre grad riskerar att drabbas av demensjukdomarna Alzheimers sjukdom och vaskulär demens än personer som inte bor i lika avgasförorenade områden.

– Vi kan visa på att de som haft en hög avgashalt i bostaden har en betydligt ökad risk att utveckla demens. Totalt kan 16 procent av alla demensfallen i studien bero på avgasexponering, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet och som lett studien, till DN.

– Vi har kunnat se oväntat starka samband, säger Bertil Forsberg till tidningen.

Sedan tidigare är det känt att luftföroreningar kan orsaka astma, cancer och hjärtsjukdomar.

Läs mer om den nya studien här!