Avloppsslam som gödsel – en cancerfara

Priset på konstgödsel har skjutit i höjden. Samtidigt har reningsverken växande slamlager som måste hanteras. Då slammet fick en certifiering för att användas som gödselmedel tyckte man sig kunna lösa två problem samtidigt. Nu varnar emellertid forskare och naturvetare för att slammet både kan förgifta våra åkermarker och skapa cancer hos människor.