Avloppsvatten från 450 000 hushåll rann rakt ut i Östersjön

Efter 50 år av förseningar och skandaler står reningsverket äntligen färdigt.

Det handlar om orenat avloppsvatten från 450 000 hushåll i ryska Kaliningrad som runnit rakt ut i Östersjön under ett stort antal år. Utsläppen har bland annat bidragit till ökad algblomning i Finska viken och Skärgårdshavet. Men under onsdagen öppnades ett nytt reningsverk som ska sätta stopp för problemet. Reningsverket är delfinansierat av Sida och utgör en av de 160 ”hotspots” med särskilt farliga utsläpp som Östersjöns samarbetsorganisation HELCOM identifierade efter Sovjetunionens fall. Sida har arbetat med projektet sedan 1996. Inga-Lill Hagberg är pressekreterare på Sida.

Hur kommer det sig att det här projektet har tagit så lång tid?
– Det finns en massa orsaker till det. I första hand har det att göra med den byråkratiska processen i Ryssland. Det har också varit en hel del problem med det byggbolag som skulle uppföra anläggningen. De levde inte upp till kraven och till slut förlorade de uppdraget till ett annat företag och då överklagade de beslutet. Det var en ganska lång och process.

Hur många av HELCOM:s 160 hotspots finns kvar?
– Det är kanske en handfull men de flesta är åtgärdade.