Backar upp grön flygsatsning

Hagainitiativet vill se en inblandning av minst 20 procents bioflygbränsle vid de nordiska flygplatserna senast år 2020.

Företagsnätverket ställer sig därmed bakom Fly Green Fund – ett initiativ som arbetar för att göra Norden till en bioflygregion genom en utjämning av prisskillnaden mellan fossilt flygbränsle och bioflygbränsle.

– Hagainitiativet stödjer Fly Green Fund eftersom vi anser att flygets klimatpåverkan måste minska. Bioflygbränsle kan vara ett av bidragen till att uppnå det målet, säger Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet.

Fly Green Fund är ett nordiskt initiativ som ger företag och organisationer möjlighet att vara med och skapa en marknad för nordiskt tillverkat bioflygbränsle. Syftet med fonden är att finansiera nuvarande prisskillnad mellan bioflygbränsle och fossilt bränsle så att biobränslet blir konkurrenskraftigt.