Bara två dömda för brott mot skogsvårdslagen under 2013

Nästan varje vecka anmäls olika brott mot skogsvårdslagen men antalet domar är ytterst få.

ATL berättar idag att bara två personer fälldes för brott mot skogsvårdslagen under hela 2013. "Sveriges domstolar sliter inte direkt ut domarklubban på att döma för brott mot skogsvårdslagen", skriver man på sajten.

Totalt tre domar blev det under 2013. Men två utav domarna gällde samma person – en skogsförvaltare som dels avverkat skog innan tillståndet blev klart och dels avverkat skog utanför det område som tillståndet medgav. Den andra personen som dömdes gjorde det för att ha undlåtit att anmäla en avverkning.