Barn utsätts för mer föroreningar i bilen än på gatan

Barn som åker bil utsätts för mer skadliga luftföroreningar än barn som går eller cyklar.

Det finns en rad experiment som visar att passagerare inuti bilar är exponerade för betydligt högre halter luftföroreningar än de som rör sig utomhus i samma område. Kemiprofessorn David King skriver i en artikel i The Guardian att bilar fungerar som boxar som ackumulerar de avgaser som sugs in genom bilens fläktar. Det spelar ingen roll att den egna bilen är ”ren” om bilarna runt omkring inte är det. Han får medhåll av professor Stephen Holgate, astmaexpert vid Southampton University, som uppmanar föräldrar att låta barnen gå eller cykla istället för att köra dem. Forskning visar att barns lungor är särskilt känsliga för luftföroreningar. Det finns dessutom studier som visar att barn som exponeras för avgaser löper större risk att få koncentrationssvårigheter. Andra studier har visat att utsläpp kan leda till förändringar i barns DNA.