40 procent av båtägarna gör ingenting för att minska båtlivets negativa miljöeffekter

Trots att många svenska båtägare anser sig vara naturmänniskor är det bara var femte som gör mycket för att minska båtlivets negativa miljöeffekter. Det visar en ny undersökning.

Foto: W. Carter/Wikipedia Commons

Båtbranschen har en lång tradition av miljöfarliga material, ämnen och bränslen. Nu visar en ny undersökning  att hela 40 procent av svenska båtägare inte gör någonting för att minska sin båts negativa effekter på miljön. Endast var femte båtägare, 20 procent, uppger att de gör mycket för att minska miljöeffekterna.

Bland de båtägare som uppger att de gör något för att minimera sitt båtlivs negativa effekter på miljön svarar majoriteten, 67 procent, att de lämnar skräp i land, följt av sopsortering, 55 procent och miljövänlig bottenfärg, 53 procent.
”Jag tror båtfolk i regel är personer som njuter av utomhusliv och därför vill värna om miljön, men utbudet av alternativ för att agera miljövänligt måste bli fler. Vi ser redan nu allt fler sopstationer i hamnar och tömningsanläggningar av septitankar vilket är positivt, men långt ifrån alla har det”, säger Axel Nordman, båtexpert på Blocket, som står bakom undersökningen, i en kommentar.