Bättre IT jackpot för företagen

Företagen kan göra mångmiljardbesparingar på fungerande IT-system. I dag anser bara en av tio tjänstemän att tekniken fungerar som den ska.

Det här visar en rapport från fackförbundet Unionen, som gjort en enkät bland 2000 tjänstemän.

Av svaren framgår att tjänstemännen är frustrerade över strulig teknik som exempelvis krånglande datorer.

Enligt Unionen skulle företagen kunna spara 12 miljarder kronor om året med mer användarvänliga IT-system. Men allt färre tjänstemän får inflytande över tekniken och kan påverka den till det bättre. Hela 66 procent uppger i undersökningen att de inte har möjlighet att påverka utvecklingen och runt hälften berättar att de inte fått den introduktion som krävs för att kunna nyttja tekniken på bästa sätt.

Dessutom väljer företag i högre grad att outsourca IT-supporten trots att det kan orsaka bland annat kommunikationssvårigheter. Trycket har, visar rapporten, ökat på tjänstemännen att lösa sina datorproblem själva.

Läs hela rapporten här.