BBC: Dramatisk ökning av översvämningsoffer

År 2030 väntas antalet människor drabbade av översvämningar ha tredubblats.

Det scenariot målar World Resources Institute (WRI) upp I en rapport som BBC news rapporterar om.

Det är klimatförändringen i kombination med befolkningstillväxten som uppges vara de pådrivande faktorerna till naturkatastroferna, och enligt artikeln kan 76 000 människor om året vara i riskzonen bara i Storbritannien.

Läs mer.