Behovet av kyla utklassar behovet av värmeanläggningar

En växande medelklass och en varmare värld antas resultera i att efterfrågan på kylanläggningar blir större än efterfrågan på värmeanläggningar.

Foto: Instant Vantage/ Wikimedia Commons

Enligt forskare vid universitetet i Birmingham förväntas energianvändningen för luftkonditioneringar och andra kylanläggningar att öka med 90 procent jämfört med år 2017, vilket kommer att innebära stora utmaningar för energinätet. Även om luftkonditioneringar är ovanliga i nordliga hem i dag menar forskarna att det inte är frågan om om utan när sådana apparater blir en normal möbel i våra hem. Globalt sett förväntas försäljningen av kylanläggningar att öka från 140 miljarder dollar idag till 260 miljarder dollar år 2050.

Om energi fortsätter att produceras av fossila bränslen kommer koldioxidutsläppen att stiga med 2,5 gigaton till år 2050. Forskarna menar således att det är viktigt att titta på mer effektiva kyltekniker och grönare energiproduktion.
”När du inser hur stor efterfrågan är inser du också att vi måste bli mycket mer radikala i våra investeringar för att tackla detta problem”, säger artikelförfattaren Toby Peters, i en artikel i The Guardian.