Bekämpningsmedel mot mögel- den främsta orsaken till minskningen av humlor

Att bekämpningsmedel mot mögel tycks vara skadligare för humlorna än insektsmedel förvånar forskarna.

I en ny studie pekas bekämpningsmedel mot svamp och mögel ut som en av de starkaste orsakerna till minskningen av humlor. Att bekämpningsmedel som är framtaget för att få bukt med mögelangrepp tycks vara skadligare för humlor än bekämpningsmedel mot insekter förvånar forskarna som för närvarande arbetar med att utreda orsakerna bakom fynden.

I  den nya studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal society B, har forskarna använt sig av avancerad dataanalys för att undersöka hur 24 olika faktorer påverkar humlor på 284 platser runt om i USA. Den faktor som påverkade humlorna mest var bekämpningsmedel mot mögel, särskilt produkter som innehöll chlorotharonil, det mest använda ämnet mot svamp i USA.  En hypotes är att bekämpningsmedel mot mögel och svamp gör humlorna mer känsliga för nosema-parasiter och för andra bekämpningsmedel.

Läs studien här