Bensindrivna fordon i princip borta om tio år

I en ny enkätundersökning tror en majoritet att bensinen kommer vara ett borta år 2021.

Det är i byggsektorn som många av företagen tror att att ledrivna fordon helt och hållet till år 2021. I en enkät gjort av tidningen Byggindustrin visade det sig att bara var tredje byggare använde bensin i sitt yrkesfordon idag. År 2021 tror byggarna att den siffran kommer att vara nere i 5 procent.

Idag ser bränslefördelningen på svenska byggfordon ut enligt följande: diesel (61 procent), bensin (30 procent), etanol (7 procent) och gas (3 procent).

I enkäten
svarade knappt hälften, 41 procent, att de kommer att köra med diesel om tio år. Däremot trodde hela 30 procent att de kommer att köra med eldrivna fordon och 14 procent trodde att de skulle köra på gas. Det är emellertid inte miljön som driver byggsektorn – enligt enkäten var det bara 6 procetn som rankade miljöanpassning högt när de valde yrkesfordon. Istället var det säkerhet och totalekonomi som var de viktigaste beslutskriterierna. Totalt 367 byggare svarade på enkäten.