Beslut om nya funktionskrav på elmätare före valet