Bil Sweden: Att ställa krav på biltillverkarna fördyrar den tekniska utvecklingen