Bilar på strand prövas av Mark- och miljööverdomstolen