BILDEXTRA: Här badar du på egen risk

Spana in senaste listan över skitiga badvatten. Vågar du ens doppa dig här?

– Enligt rapporten har vi 16 badplatser i Sverige med dålig badvattenkvalitet. Det är en ökning jämfört med 2013 års rapport där sju svenska EU-bad fick den klassificeringen, säger Katarina Vartia, utredare på enheten för havs- och vattenförvaltning på HaV.

444 badplatser har undersökts i Sverige och i fjol fick sju underkänt.

Det är kommunernas ansvar att förvalta badvattenkvaliteten.

– Men man ska komma ihåg att det inte är lätt för kommunerna att lösa det här. Mycket förändringar beror på lokala variationer och det är inte alltid lätt att hitta källan till försämringarna, säger Katarina Vartia.

Vad kan ni göra då på nationell nivå?
– Vi känner ett ansvar på att vi behöver bli bättre på att informera och vägleda kommunerna i arbetet. Det är viktiga data då många badplatser på exempelvis västkusten är beroende av bra vattenkvalitet.

På europeiska miljömyndigheten EEA:s hemsida går det att studera alla de omkring 20 000 badplatser som ingår i analysen.