Bildextra: Här frodas fästingarna

Räkna med en fästingrik sommar och se upp så att du inte blir biten och smittad av någon fästingburen sjukdom.

– Den milda och regniga våren har gjort att svampsäsongen kan ha kommit i gång redan nu. Får vi en god och bär- och svampsäsong senare, kan det bli så att fler går ut och plockar svamp och bär och på så vis blir fler exponerade för fästingar än vanligt, säger John Pettersson, fästingforskare vid Uppsala Universitet till Sveriges Radio.

De små fästingarna mår bra när temperaturen tidigt under året ligger på plussidan. Under senaste 20 åren har fästingarna ökat i landet, liksom antalet fall av fästingburna sjukdomar som TBE och borrelia.

Ett borreliasmittat fästingbett ger ofta ett typiskt hudutslag som behandlas med penicillin. Infektionen kan spridas till nervsystemet och lederna. I ovanliga fall kan sjukdomen orsaka bestående inflammationer i huden och lederna. 

TBE kan orsaka hjärnhinneinflammation. De flesta som blir smittade får lindriga besvär och är friska inom en vecka, men för en tredjedel av dem som drabbas orsakar TBE-smittan hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Människor som bor i Stockholms, Uppsalas, och Södermanlands läns kusttrakter löper störst risk att smittas. Ungefär 200 personer insjuknar varje år av en fästingburen sjukdom.

Enligt fästingforskaren John Pettersson är det i dag omöjligt att stoppa fästingarna. Det bästa man kan göra är att ta på sig höga stövlar och långbyxor i skogen på sommaren. Vid fästingbett ska fästingen tas bort så snabbt som möjligt med en fästingborttagare.