BILDEXTRA. Missa inte årets naturpärlor

Sveriges vackraste naturpärlor är utsedda. I Världsnaturfonden WWF:s sommarkampanj Svenska Pärlor har befolkningen röstat fram de 21 vackraste skyddsvärda naturområdena i varje län.

Under våren har allmänheten röstat fram en skyddsvärd plats i varje län. Naturområdena är platser med många hotade arter och livsmiljöer som är i behov av extra skydd.

– Det finns alldeles för många värdefulla naturområden som saknar skydd i Sverige. Med Svenska Pärlor vill WWF öka trycket på politikerna att leva upp till de mål som regeringen och riksdagen har satt upp, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. 

Enligt WFF:s Sifo-undersökning tycker 85 procent av Sveriges befolkning att det är viktigt att skydda hotade arter och svensk natur. Trots det når Sverige enligt Naturvårdsverket bara två av sexton miljökvalitetsmål. Regeringens mål om att skydda 10 procent av landets marina områden och 20 procent av landets sötvatten- och landområden till 2020 är långt från uppnådda. I dag skyddas endast 6,5 procent av våra hav och 14 procent av landets sötvatten och landområden.

– Nu är det viktigt att våra beslutsfattare agerar snabbt och kraftfullt. Sveriges natur är älskad och förtjänar det bästa. Vi uppmanar riksdagspartierna att göra upp om naturvårdspolitiken över parti- och blockgränserna för en långsiktig och effektiv naturvårdspolitik.  Det har tagit 100 år att få till stånd dagens skydd och det är bråttom om vi ska hinna uppnå vad Sverige lovat, säger Håkan Wirtén.