Bildspecial: Här är Sveriges värsta översvämningar

I framtiden kan vi vänta oss att översvämningar blir allt vanligare längs Sveriges kuster och i närheten av landets sjöar. Miljöaktuellt listar några av de mest allvarliga översvämningarna i modern tid.

Ur ett globalt perspektiv är översvämningar en att de naturkatastrofer som kräver flest dödsoffer och orsakar störst ekonomisk skada.

Översvämningarna i Sverige har främst berott på en för stor vattentillförsel till vattendrag och sjöar från snösmältning eller kraftiga regn.

Hittills har vi skonats från katastrofer som krävt många liv, men i framtiden kan vi vänta att Sverige kommer drabbas hårdare av översvämningar.

Spana in bildspelet om några av Sveriges värsta översvämningar i modern tid och var översvämningar i framtiden kan väntas drabba vårt avlånga land.

Få koll på det senaste inom klimatanpassning på Miljöaktuellts konferens den 23 september. Läs mer här.