Bilindustrin vänder sig mot förslag till spansk klimatlag