Biodrivmedel har för första gången en marknadsandel över 20 procent