Eon försöker sälja ”lokalproducerad” biogas

Eon drar nu stora växlar på att biogasen i en ny tankstation i Enköping är lokalt producerad. Exakt vad Eon menar med "lokalproducerat" är dock oklart.

För att öka intresset för den nya tankstation för biogas i Enköping berättar Eon att biogasen är "lokalt producerad".

Eon drar stora växlar på att en ny tankstation för biogas i Enköping är ”lokalt producerad” och att ”Enköpingsborna nu kan tanka biogas gjord på avfall från regionen”. I ett pressmeddelande skriver Eon bland annat att ”Biogasen utvinns genom rötning av matavfall och restprodukterna i processen kan användas som gödning, vilket ger ett lokalt och hållbart kretslopp. När det kommer till att samla in matrester ligger Enköpingsborna i framkant jämfört med andra kommuner. Minst 85 procent av alla hushåll i kommunen har den bruna soptunnan i vilken matrester sorteras.”

När Aktuell Hållbarhet kontaktar Michelle Ekman, fordonsgasansvarig på Eon, så visar det sig emellertid att Eon med ”lokalt producerat biogas” menar ”biogas producerad i Sverige”.

Hur vanligt är det med lokalt producerad biogas, kan man se någon trend här?
– Den biogas som finns i Sverige är till största del lokalproducerad.

Är det unikt för Sverige?
– Jag har svårt att svara på det. Jag tror att det produceras biogas i andra länder också. Det finns ingen anledning till att man vill transportera avfall i onödan så därför produceras biogasen ofta i närheten av där avfallet finns. Så är det i alla fall i Sverige.

Hur nära måste det vara för att kallas lokalproducerat?
– Det finns säkert någon definition på det men det är klart att det är bra bara om drivmedlet kommer från Sverige och inte från Mellanöstern.

Jo men när ni skriver att det finns ”lokalproducerat” drivmedel i Enköping så menar ni?
– Då menar vi att det kommer från Stockholmsregionen. Vi har långtidskontrakt i Stockholm. Vi planerar för en egen anläggning i Upplandsbro men det är inte klart än så under tiden har vi långtidskontrakt med andra producenter i regionen, Huddinge och Henriksdals reningsverk. Det är lokalproducerat, i Stockholmsregionen. Men vi hoppas på att kretsloppet skulle kunna snävas in ännu mer så att vi skulle kunna använda Enköpingsbornas avfall till vår anläggning i Upplandsbro om vi får till den anläggningen.

Läs Eons pressmeddelande