Biogassatsning lägger ner – branschen tar fram krisstrategi