”Biologisk mångfald måste få lika stor tyngd som klimatfrågan”