Bionisk snigel banar väg för framtidens bränsleceller

Den är inte snabbare än vanligt, men full av energi. Genom att implantera enzymbelagda elektroder har forskare förvandlat en snigel till en levande bränslecell.

Enzymet runt en första elektrod utlöser en kemisk reaktion som konsumerar glukos, som snigeln producerar, och genererar elektroner. En annat enzym, på den andra elektroden, förser positiva joner i snigelns hemolymfa med elektroner, skriver Science.

Tillsammans skapar reaktionerna en spänning mellan elektroderna på lite drygt 0,53 volt, som genererar några mikrowatt energi, rapporterar Journal of American Chemical Society.

Enligt forskarna bakom experimentet så är deras snigelbaserade bränslecell den första av denna typ som kan fungera under en längre tid utan att skada ”värddjuret”, det vill säga snigeln (det framgår dock inte vad snigeln anser om behandlingen).

Bränslecellen har fungerat i månader. När glukostillförseln var låg uppstod energidippar, som dock upphörde så fort snigeln fick äta och vila.

Forskarna menar att framtida generationers bränsleceller av den här typen kommer att kunna driva pacemakers och insulinpumpar, vilket gör att man slipper frekventa batteribyten. Eller så kan tekniken användas för att utrusta insekter och maskar med små spionkameror och mikrofoner…