Blåmusslor minskar i Europa

Forskare vill undersöka uppgifter om att blåmusslorna minskar och allmänheten uppmanas därför komma med tips om var stora musselbankar finns.

Foto: Andreas Trepte/Wikimedia Commons

På flera håll i Europa, bland annat i Sverige, har det kommit in uppgifter om att blåmusslorna blir allt färre. Nu vill svenska forskare kontrollera om uppgifterna stämmer genom att följa utvecklingen av musselbankar på Västkusten under de närmaste åren. Därför uppmanar man nu allmänheten att rapportera in platser där man sett att det finns stora, täta musselbankar. En teori som forskarna haft är att utbredningen av det invasiva japanska ostronet kan ha lett till att blåmusslorna minskat i Europa. Men nu lutar man mer åt att varmare temperaturer till följd av klimatförändringarna orsakat minskningen.

Har du tips om var det finns blåmusselbankar på Västkusten? Mejla IVL Svenska Miljöinstitutet: asa.strand@ivl.se