Blyad ammunition förgiftar var fjärde havsörn

Var fjärde havsörn är blyförgiftad. Var sjunde dör av exponeringen. Boven i dramat är bly i ammunitionen, rapporterar en svensk forskargrupp.

Miljögifter påverkar havsörnarnas fortplantning negativt eftersom äggen inte kläcks som de ska. Det är känt sedan länge. Nu visar det sig att även vuxna fåglar förgiftas och dör – troligen på grund av att skadeskjutna bytesdjur innehåller höga halter av bly från ammunition.

Resultaten avslöjas i den fjärde årsrapporten om Havet som ges ut av Naturvårdsverket och Havsmiljöinsitutet och som sammanställer forskningsresultat från den nationella miljöövervakningen.

Havsörnarna befinner
sig högst upp i näringskedjan och får i sig miljögifter när de äter bytesdjur eller kadaver som är skjutna med blyhagel eller fragment från ammunition. I flera fall hittades ammunitionsrester i fåglarnas magtarmkanal, oftast blyhagel men även kulsplitter.

En grupp forskare vid Naturhistoriska riksmusseet och universiteten i Uppsala och Stockhoms har i två års tid undersökt halterna av bly, kadmium, kvicksilver och selen i havsörnar som samlats in till Miljöprovbanken på Naturhistoriska riksmuseet. Deras resultat publiceras nu för första gången.

Nästan en fjärdedel av de 116 insamlade havsörnarna hade utsatts för onaturligt höga blydoser – av halter som inte kan förklaras av naturligt förekommande källor. 14 procent av dem i så hög grad att de dött av exponeringen. Enligt forskarna drabbar förgiftningen inte bara havsörnar utan också andra fåglar och däggdjur som äter skjutet vilt.

Det finns inget som tyder på att halterna av bly i mark eller luft skulle vara orsaken. Andra undersökningar visar snarare på en nedåtgående trend av blyhalten i till exempel torsk och sillgrisslornas ägg. Samtidigt ökade andelen blyförgiftade havsörnar från 7 procent i början av 80-talet till 18 procent i början av 2000-talet.

Ett förbud mot blyad ammuntion fanns länge på den politiska dagordningen. Det stoppades i byrålådan för ett par år sedan, bland annat på grund av brist på bevis vad gäller blyförgiftning hos djur och fåglar.