Bonus Malus född i dag

Reduktionsplikten och bonus malus. I dag gick de skarpt, två system som syftar till att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Foto: Björn Anderberg

2030-sekreteriatets grundare Jakob Lagercrantz, klädd i morotsröd kostym och Mattias Goldmann, i svart cape och med piska till hands utsåg sig själva i dag i Almedalen till bonus-malus adoptivföräldrar och lovade att vaka över hen från födseln till tidiga tonåren runt år 2030.

De menade att styrmedel av det här slaget behöver följas nära, med kontrollstationer där metod och nytta utvärderas noggrant. Det gäller bland annat hur lätta lastbilar ska hanteras, där det i dag inte finns så många bonus alternativ och hur dieselbilar som tankas med klimatsmarta bränslen som HVO ska kunna komma in i systemet.

Bonus malus i svensk tappning innebär en rabatt vid köp av bilar med mycket låga utsläpp och en förhöjd fordonskatt för bilar med höga CO2 utsläpp. Om detta styrmedel kommer att ge önskad effekt är svårt att veta, för med bonus malus rör vi oss på nära nog jungfrulig mark, där det egentligen bara är Frankrike som har erfarenheter att bidra med.

Frankrikes bonus malus system infördes år 2008 och var inledningsvis en besvikelse för konstruktörerna och den franska staten som tänkt sig att bonus och malus skulle ta ut varandra och att kostnaden skulle bli noll.

När bonus malus infördes i Frankrike drog bonuskostnaderna i väg medan intäkterna från malus inte alls var det förväntade. Orsaken var, enligt de analyser som då gjordes, att systemet med trappsteg av CO2-utsläpp för rabatter och avgifter utnyttjades av biltillverkarna.

De skapade fordon där de kunde maximera bonus med minsta möjliga insats och på samma sätt minimera malus. Systemet fick byggas om och det infördes en flytande avgift baserat på fordonens CO2-utsläpp och i dag 2018 har Frankrike ett system i balans.
– Nu är vår lilla Bonus Malus just född, men visst finns det all anledning att dra lärdom av det franska exemplet så att vi får den
effekt vi önskar, det är viktigt för politisk trovärdighet och acceptans på marknaden, säger Jacob Lagerkrantz.

Läs en analys av bonus malus utveckling i Frankrike