Börsbolag påverkas inte av obligatorisk hållbarhetsredovisning